Events Page

Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro Ysgol Bro Teifi, Llandysul

Rhestr Testunau Gwyl Cerdd ar gyfer Y Delyn

Beirniaid: Meinir Heulyn, Deian Rowlands

14. Unawd Telyn Bl. 6 ac iau (Cynradd):

Naill ai ‘Y Ferch o Blwy Penderyn’ (Telynor Llys a Chastell, Meinir Heulyn; Adlais) neu hunan-ddewisiad hyd at 3 munud yn cynnwys darn gan gyfansoddwr o Gymru neu gerddoriaeth werin Cymru Gwobrau:

1. £50 a Thlws yr Ŵyl, ynghyd â Tharian Goffa Huw T Edwards i’w dal am flwyddyn;

2. £30;

3. £20 (y gwobrau ariannol yn rhodd Cronfa Côr Telynau Cymru).

15. Unawd Telyn Bl. 7 - 11 (Uwchradd):

Hyd at 5 munud yn cynnwys darn gan gyfansoddwr o Gymru neu gerddoriaeth werin Cymru Gwobrau:

1. £60 a Thlws yr Ŵyl, ynghyd â Thlws yr Herald Gymraeg i’w ddal am flwyddyn;

2. £40;

3. £30.

16. Unawd Telyn Bl. 12 a than 25 oed:

Hyd at 7 munud yn cynnwys darn gan gyfansoddwr o Gymru neu gerddoriaeth werin Cymru Gwobrau:

1. £80 a Thlws yr Ŵyl, ynghyd â Chwpan Goffa Hugh Jones, Trefor-Wen, Llansadwrn i’w ddal am flwyddyn;

2. £50;

3. £30.

17. Ensemble Telyn dan 25 oed:

Darn ensemble hyd at 5 munud i ddeuawd, triawd, pedwarawd neu bumawd gan gyfansoddwr o Gymru neu gerddoriaeth werin Cymru Gwobrau:

1. £130 a Thlws yr Ŵyl, ynghyd â Thlws Telynau Tawe i’w ddal am flwyddyn;

2. £80;

3. £50.

18. Cyfeilio Cerdd Dant Bl. 13 ac iau:

Cyfeilio dwy alaw yn y cyweirnodau gwreiddiol a hyd at dôn a hanner i lawr ac i fyny o’r gwreiddiol. Gofynion y gystadleuaeth ar gael gan yr ysgrifenyddion, gweinyddu@gwylcerdddant2017.cymru

Gwobrau: 1. £60 a Thlws yr Ŵyl;

2. £40;

3. £30.

Am fwy o fanylion ewch i wefan Cymdeithas Cerdd Dant: http://www.cerdd-dant.org/index.html